Word een vriend van de stichting

De Stichting Vrienden van de Schuilkerk Zwammerdam is opgericht om het historische erfgoed te behouden. U kunt daaraan bijdragen.